top of page

Wabi Sabi beschikt over een culturele ANBI status. Een gift doen aan een ANBI-instelling is extra aantrekkelijk door de belastingvoordelen.
Kijk voor meer informatie op de site van de Belastingdienst.

 

Algemene gegevens

Stichting Wabi Sabi
Otto Eerelmanstraat 8
9718 JZ Groningen

www.wabisabitheater.nl

contact@wabisabitheater.nl

 

RSIN-nummer

860066691

 

Doelstelling Wabi sabi

De stichting heeft ten doel door middel van theater in samenwerking met ander partijen complexe maatschappelijke thema's toegankelijk te maken voor een breed publiek, en voorts al hetgeen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn in de ruimste zin des woords.

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: Henk Steenge

Penningmeester/secretaris: Nicolette Klein Bleumink

bestuurslid: Gea E Boerma

Bestuurslid: Christien Bronda

Beloningsbeleid Bestuur

Het bestuur ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
De directie is ingeschaald in de CAO Toneel en Dans.
Het personeel volgt CAO theater

 

Directie

De directie wordt beloond volgens het CAO Theater & Dans.
 

Personeel

Het personeel volgt het CAO Theater & Dans.

bottom of page