top of page

Stelling: Eigen schuld?

Maak kennis met 3 verhalen van gedetineerden uit de voorstelling. Bekijk de video.

Bespreek de stellingen:

1. Als je als kind geen veiligheid hebt gekend, zoals het meisje in het fragment, dan heb je meer kans om crimineel te worden.

2. Het is terecht dat hij die jongen sloeg nadat hij zijn brood op de grond had gegooid.

3. Het is je eigen schuld als je in de gevangenis komt.

Links = Eens; het is terecht Rechts = Oneens; het is niet terecht

bottom of page