top of page

Stelling: Dader en slachtoffer

Bekijk het verhaal van een nabestaande die in gesprek gaat met de dader.

De scène komt voort uit interviews met kenners van het herstelrecht.

Herstelrecht is de tegenhanger van strafrecht. Strafrecht gaat over het straffen van een dader. Bij herstelrecht gaat het er juist om dat de schade die door een misdrijf is aangericht hersteld wordt. Straf voor de dader kan daar onderdeel van zijn, maar is niet het uiteindelijke doel.

Bespreek de stellingen:

1. Ik zou ook met de moordenaar van mijn broer gaan praten

2. Je kunt, door elkaar te ontmoeten, een conflict ook zelf oplossen, je hebt daar geen rechter voor nodig.

Links = Eens; het is terecht Rechts = Oneens; het is niet terecht

bottom of page