top of page

Doen: Samenvoegen

Gebruik tijdens deze opdracht de muziek uit de voorstelling.

En hebben jullie tijd over? Laat dan aan elkaar zien wat je gemaakt hebt!

Stap 3: Maken

Maak groepjes van 2 en bepaal wie A is en wie B.
a begint met doen en b met observeren.

A kiest 1 zin uit het stroken-gedicht en zegt deze zin terwijl de 5 bewegingen worden uitgevoerd.

B kijkt goed hoe de tekst en de beweging samenkomen. Herhaal dit een paar keer.

Bespreek samen:
Wanneer klopt de beweging met de tekst?
Wanneer klopt het niet?
Wat vertelt de beweging? En wat vertelt de tekst?
Wat vertellen ze samen?

Wissel a en b om en doe hetzelfde.

bottom of page