top of page

Wabi Sabi beschikt over een culturele ANBI status. Een gift doen aan een ANBI-instelling is extra aantrekkelijk door de belastingvoordelen.
Kijk voor meer informatie op de site van de Belastingdienst.

Beloningsbeleid Bestuur

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding of vacatiegelden.
De directie is ingeschaald in de CAO Toneel en Dans.
Het personeel volgt CAO theater

 

Beloningsbeleid

Het personeel volgt het CAO Theater & Dans.

Stichting Wabi Sabi hecht grote waarde aan eerlijke vergoedingen (fair pay) binnen de culturele en creatieve sector, aan het eerlijk verdelen van middelen (fair share) en aan vertrouwen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Doelstelling Wabi sabi

De stichting heeft ten doel door middel van theater in samenwerking met ander partijen complexe maatschappelijke thema's toegankelijk te maken voor een breed publiek, en voorts al hetgeen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn in de ruimste zin des woords.

Algemene gegevens

Stichting Wabi Sabi
Weiersstraat 1

9401ET, Assen

www.wabisabitheater.nl

contact@wabisabitheater.nl

KvK      74898337

RSIN.   860066691

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: Henk Steenge

Penningmeester/secretaris: Nicolette Klein Bleumink

bestuurslid: Gea E Boerma

Bestuurslid: Christien Bronda

bottom of page